Kha, Sep 21, 2023

Soalan Lazim Hubungi Kami Maklumbalas

Soalan-soalan berikut lazimnya diajukan oleh pengunjung Laman Web Mahkamah Perusahaan Malaysia. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lain, sila hubungi kami di talian +60392365000 atau emel kepada kami di mpm (AT) mohr (DOT) gov (DOT) my

S1 : Apakah remedi yang diperintah dalam kes pembuangan kerja?
J1 : Dipulihkan semula ke jawatan asalnya atau pampasan jika pemulihan ke jawatan asal tidak dibenarkan dan tunggakan gaji kebelakangan.

S2 : Siapakah boleh mewakili saya di Mahkamah Perusahaan?
J2 : Mengikut seksyen 27 (1), Akta Perhubungan Perusahaan 1967 :

ArrowJika pihak itu adalah kesatuan sekerja diwakilkan oleh seorang pegawai atau pekerja kesatuan sekerja 
ArrowJika pihak itu adalah seorang majikan, hadir secara persendirian atau diwakilkan oleh pekerjanya yang diberi kuasa, atau oleh seorang pegawai atau pekerja kesatuan sekerja, majikan-majikan di mana dia seorang ahli
Arrow Jika pihak itu adakah seorang pekerja (dalam prosiding di bawah seksyen 20 (3), Akta Perhubungan Perusahaan 1967) hadir secara persendirian atau jika dia seorang ahli kesatuan sekerja pekerja-pekerja diwakilkan oleh seorang pegawai atau pekerja kesatuan
ArrowJika pihak itu adalah kesatuan sekerja, atau seorang majikan, atau seorang pekerja (dalam prosiding di bawah Seksyen 20 (3), Akta Perhubungan Perusahaan 1967) diwakilkan dengan kebenaran Presiden atau Pengerusi, oleh seorang peguam, atau walau apa pun apa-apa yang berlawanan yang terkandung dalam mana-mana undang-undang bertulis yang berhubungan dengan pendaftaran kesatuan-kesatuan sekerja, oleh mana-mana official suatu pertubuhan (tidak merupakan suatu kesatuan sekerja) majikan-majikan atau pekerja-pekerja, mengikut mana-mana yang berkenaan didaftarkan di Malaysia

 

S3 : Bolehkan rayuan dibuat terhadap keputusan Mahkamah Perusahaan?
J3 : Tidak. Award Mahkamah Perusahaan adalah muktamat dan konklusif. Walaubagaimana pun ianya boleh dicabar di Mahkamah Tinggi atas alasan kesilapan undang-undang atau tiada atau melampaui bidang kuasa secara certiorari.

S4 : Adakah kos bayaran dikenakan jika mana-mana kes dirujuk ke Mahkamah Perusahaan?
J4 : Pada amnya tiada bayaran dikenakan jika mana-mana kes dirujuk ke Mahkamah Perusahaan.

S5 : Bagaimana seorang pekerja yang dipecat boleh membawa kesnya ke Mahkamah Perusahaan?

J5 : Seorang pekerja yang dipecat hendaklah membuat representasi secara bertulis kepada Ketua Pengarah Jabatan Perhubungan Perusahaan untuk dipulih semula ke jawatan asalnya dalam tempoh 60 hari dari tarikh pemecatannya dan bukan merujuk terus ke Mahkamah Perusahaan. Ketua Pengarah Jabatan Perhubungan Perusahaan akan mengadakan runding damai di antara pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan perkara tersebut. Jika runding damai itu gagal mencapai suatu penyelesaian tuntutannya akan dirujuk kepada Y.B. Menteri jika perlu merujuk kes tersebut ke Mahkamah Perusahaan untuk suatu keputusan.

S6 : Apakah jenis kes-kes yang dikendalikan oleh Mahkamah Perusahaan?
J6 : Kes yang dikendalikan oleh Mahkamah Perusahaan adalah :

ArrowKes pembuangan kerja yang telah dirujuk ke Mahkamah Perusahaan oleh Y.B. Menteri Sumber Manusia
ArrowKes pertikaian perusahaan di antara majikan/kesatuan majikan dan kesatuan sekerja yang telah dirujuk ke Mahkamah oleh Y.B. Menteri Sumber Manusia atau rujukan terus ke Mahkamah Perusahaan
ArrowPermohonan oleh mana-mana pihak yang terikat dengan mana-mana award atau perjanjian bersama untuk interpretasi/pindaan/variasi keputusan atau perjanjian bersama tersebut
ArrowPermohonan oleh mana-mana pihak yang terikat dengan mana-mana award untuk merujuk kepada Mahkamah Tinggi soalan-soalan perundangan
ArrowAduan atas ketidakpatuhan mana-mana syarat award atau perjanjian bersama
ArrowKes penganiayaan berhubung dengan aktiviti-aktiviti kesatuan sekerja

 

S7 : Siapakah yang mengendali perbicaraan di Mahkamah Perusahaan?
J7 : Bagi kes pembuangan kerja, Yang Di Pertua atau Pengerusi Mahkamah akan mengendalikan kes secara berseorangan. Manakala bagi kes pertikaian perusahaan, mahkamah akan bersidang dengan Presiden atau Pengerusi dan dua orang ahli panel iaitu wakil pekerja dan wakil majikan.