YDP-2019

Ucapan Yang Dipertua

Salam sejahtera,

Marilah kita bersama-sama mengucapkan kesyukuran di atas pencapaian Mahkamah Perusahaan Malaysia (MPM), Kementerian Sumber Manusia. MPM telah melihat kemajuan yang memberangsangkan dengan penubuhan 10 Mahkamah ''Task Force” dan Sistem Perekodan Digital di 8 Mahkamah lanjutan dari Pelan Transformasi MPM bagi meningkatkan kecekapan dan prestasi Mahkamah.

Tahun ini akan terus mencabar bagi MPM dan pemegang taruh berkaitan. Pelaksanaan penuh sistem e-pemfailan dan e-penyerahan bermula 1 Januari 2019 membolehkan semua pihak menggunakan sistem ini tanpa mengira masa dan tempat lantas memastikan pengendalian kes yang mudah, cepat dan efektif.

Berikutan Belanjawan 2019 (Strategi 5: Meningkatkan Peluang Pekerjaan & Kebolehpasaran) Kerajaan akan mempercepatkan penyelesaian pertikaian perusahaan di antara majikan dan pekerja dengan menubuhkan Mahkamah Rayuan Perusahaan.

MPM akan maju ke hadapan ke arah pencapaian yang lebih tinggi dalam mempromosikan keharmonian perusahaan dan melaksanakan keadilan sosial.

 

Eddie Yeo Soon Chye
Yang Dipertua
Mahkamah Perusahaan Malaysia

28 Januari 2019.