PERKARA

TAHUN

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jumlah Kes Yang Dibawa Dari Tahun Lepas

4143 3723 4566 4612 3342 2627 2552 2251

Jumlah Kes Yang Dirujuk Dalam Tahun Semasa

1859 2990 2346 665 647 1437 1346 1918

Jumlah Kes Yang Diturunkan Award

2403 2332 2599 2170 1485 1640 1838 1764

Jumlah Kes Yang Belum Selesai

3723 4566 4612 3342 2627 2552 2251 2559

Jumlah Kes Yang Diselesaikan

2209 2233 2367 1980 1390 1528 1670 1615