PERKARATAHUN
20052006200720082009201020112012
Ketidakpatuhan Kepada Keputusan
60
136
109
124
113
131
107
84
Ketidakpatuhan Kepada Perjanjian Kolektif
60
66
30
40
34
27
27
21
Petaksiran Ke Atas Keputusan/ Perjanjian Kolektif
16
10
6
4
5
8
4
8
Variasi Ke Atas Keputusan/ Perjanjian Kolektif
7
1
7
2
3
3
5
3
Pindaan Kepada Perjanjian Kolektif (Mengikut Perintah Mahkamah)
1
1
0
0
0
0
0
0
Perjanjian Kolektif (Terma dan Syarat-syarat)
46
37
61
39
37
47
36
34
Persoalan Undang-Undang
0
0
1
0
0
20
4
5
Pertikaian Perusahaan
0
0
0
20
11
21
27
27
JUMLAH
202
259
228
232
195
239
210
182