Laman Web Rasmi
Kementerian Sumber Manusia

Undang-undang yang pertama adalah Industrial Courts Enactment 1940 oleh Negeri-negeri Melayu Bersekutu, Industrial Courts Ordinance 1940 untuk Negeri-negeri Selat dan Industrial Courts Enactment 1360 bagi Negeri Kedah. Mahkamah Perusahaan tidak dapat berfungsi akibat penaklukan Jepun ke atas Tanah Melayu.

Apabila Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan pada 1948, Industrial Courts Ordinance 1948 telah digubal dan perundangan sebelumnya telah dimansuhkan. Industrial Courts Ordinance 1948 telah memperuntukan pertikaian perusahaan diselesaikan melalui sebuah Mahkamah Perusahaan yang tetap dan Badan-badan ad hoc bagi tujuan arbitrasi dan siasatan. Ianya merupakan sebuah sistem arbitrasi sukarela yang mendengar pertikaian perusahaan.

Essential (Prohibition of Strikes and Proscribed Industrial Actions) Regulations 1965 dan Essential (Arbitration in the Essential Services) Regulations 1965 telah digubal dengan kuasa yang dikurniakan kepada Yang Di-Pertuan Agong di bawah Section 2, Emergency (Essential Powers) Act 1964. Peraturan-peraturan tersebut telah dimansuhkan oleh Essential (Trade Disputes in the Essential Services) Regulations 1965. Semasa tempoh konfrantasi Indonesia dari tahun 1965 hingga tahun 1967 ditambah pula dengan pemberontakan komunis, terdapat ancaman kepada keselamatan negara. Tindakan perusahaan di dalam perkhidmatan awam adalah diharamkan dan peruntukan digubal bagi menyelesaikan pertikaian perusahaan dalam perkhidmatan perlu (essential services) Arbitrasi pertikaian perusahaan telah diwajibkan oleh Industrial Arbitration Tribunal untuk perkhidmatan perlu. Manakala pertikaian dalam perkhidmatan yang tidak diklasifikasikan sebagai perkhidmatan perlu dikendalikan oleh Mahkamah Perusahaan secara arbitrasi sukarela.

Pada tahun 1967, Industrial Relations Act 1967 telah digubal dimana konsep arbitrasi wajib diperkenalkan untuk pertikaian perusahaan. Sebarang pertikaian perusahaan yang tidak dapat diselesaikan melalui proses runding damai boleh dirujuk ke Mahkamah Perusahaan oleh Y.B. Menteri Sumber Manusia. Perundangan sebelum ini dimansuhkan.

Pada 10 Februari 1989, Industrial Relations Act 1967 telah dipinda yang mana ianya telah membenarkan seorang pekerja walaupun ia tidak menganggotai mana-mana kesatuan sekerja membuat representasi kepada Ketua Pengarah Perhubungan Perusahaan jika ia dipecat kerja. Mahkamah Perusahaan mempunyai bidangkuasa untuk membuat keputusan bagi kes pemecatan kerja yang melibatkan seseorang pekerja, sekiranya ia dirujuk oleh Y.B. Menteri Sumber Manusia.

Industrial Relations Act 1967 yang terpakai sekarang telah beberapa kali dipinda iaitu pada tahun 1969, 1971, 1975, 1976, 1977, 1980, 1989, 1990 dan pada 2007.

Kaunter Pengunjung

Hari Ini 730
Semalam 1022
Minggu Ini 4488
Bulan Ini 5179
Keseluruhan 994048

Kami mempunyai 16 tetamu dan tiada ahli di atas talian

Multimedia

Kementerian Sumber Manusia JobsMalaysia Multimedia Super Corridor Multimedia Development Corporation Portal Rasmi Kerajaan Malaysia Portal Rasmi HRMIS - Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia Portal Rasmi MAMPU - Unit Permodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Portal Rasmi Mahkamah Persekutuan Malaysia Portal Rasmi Jabatan Peguam Negara