Bermula dari 1 Januari 2019, perkhidmatan ePemfailan dan ePenyerahan  wajib digunakan di Mahkamah Perusahaan Malaysia