Pelantikan Y.A. Tuan Gulam Muhiaddeen bin Abdul Aziz sebagai Pengerusi Mahkamah 6 berkuatkuasa 2 Februari 2018.