Y.A. Tuan Kamaruzaman bin Abdul Jalil telah dilantik sebagai Pengerusi Mahkamah 14 berkuatkuasa 2 Disember 2013.