Y.A. Puan Tay Lee Ly, Pengerusi Mahkamah 14 telah bertukar ke Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan berkuatkuasa pada 2 Disember 2013.