Laman Web Rasmi
Kementerian Sumber Manusia

Membicarakan dan menurun keputusan atau award pertikaian perusahaan sama ada yang dirujuk Y.B. Menteri atau rujukan terus oleh pihak yang bertikai

 

 Mendaftar dan memberi pengiktirafan perjanjian kolektif yang diamanahkan oleh majikan/kesatuan

Logo eIC

 

PENERANGAN LOGO

Warna biru dan putih
Ia menunjukkan semua kes Mahkamah Perusahaan Malaysia melibatkan pekerja kolar putih dan juga pekerja kolar biru.

Tangan yang memegang tetikus
Membawa maksud orang awam dapat menyemak dan mengetahui kedudukan kes masing-masing secara online melalui internet.

Lima bulatan biru
Memberi gambaran bahawa eMP boleh diakses secara global, dan juga membawa maksud bahawa pelaksanaan eMP ini melibatkan lima cawangan Mahkamah Perusahaan yang lain iaitu Pulau Pinang, Perak, Johor, Sabah, Sarawak dan Terengganu.

Lingkaran yang berwarna coklat kemerahan.
Melambangkan kepantasan dalam mengakses maklumat yang terkandung di dalam eMP.

Kotak empat segi di sekeliling logo
Ia menunjukkan Kedaulatan Undang-undang yang merupakan salah satu prinsip Rukunegara Malaysia.

Undang-undang yang pertama adalah Industrial Courts Enactment 1940 oleh Negeri-negeri Melayu Bersekutu, Industrial Courts Ordinance 1940 untuk Negeri-negeri Selat dan Industrial Courts Enactment 1360 bagi Negeri Kedah. Mahkamah Perusahaan tidak dapat berfungsi akibat penaklukan Jepun ke atas Tanah Melayu.

Apabila Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan pada 1948, Industrial Courts Ordinance 1948 telah digubal dan perundangan sebelumnya telah dimansuhkan. Industrial Courts Ordinance 1948 telah memperuntukan pertikaian perusahaan diselesaikan melalui sebuah Mahkamah Perusahaan yang tetap dan Badan-badan ad hoc bagi tujuan arbitrasi dan siasatan. Ianya merupakan sebuah sistem arbitrasi sukarela yang mendengar pertikaian perusahaan.

Essential (Prohibition of Strikes and Proscribed Industrial Actions) Regulations 1965 dan Essential (Arbitration in the Essential Services) Regulations 1965 telah digubal dengan kuasa yang dikurniakan kepada Yang Di-Pertuan Agong di bawah Section 2, Emergency (Essential Powers) Act 1964. Peraturan-peraturan tersebut telah dimansuhkan oleh Essential (Trade Disputes in the Essential Services) Regulations 1965. Semasa tempoh konfrantasi Indonesia dari tahun 1965 hingga tahun 1967 ditambah pula dengan pemberontakan komunis, terdapat ancaman kepada keselamatan negara. Tindakan perusahaan di dalam perkhidmatan awam adalah diharamkan dan peruntukan digubal bagi menyelesaikan pertikaian perusahaan dalam perkhidmatan perlu (essential services) Arbitrasi pertikaian perusahaan telah diwajibkan oleh Industrial Arbitration Tribunal untuk perkhidmatan perlu. Manakala pertikaian dalam perkhidmatan yang tidak diklasifikasikan sebagai perkhidmatan perlu dikendalikan oleh Mahkamah Perusahaan secara arbitrasi sukarela.

Pada tahun 1967, Industrial Relations Act 1967 telah digubal dimana konsep arbitrasi wajib diperkenalkan untuk pertikaian perusahaan. Sebarang pertikaian perusahaan yang tidak dapat diselesaikan melalui proses runding damai boleh dirujuk ke Mahkamah Perusahaan oleh Y.B. Menteri Sumber Manusia. Perundangan sebelum ini dimansuhkan.

Pada 10 Februari 1989, Industrial Relations Act 1967 telah dipinda yang mana ianya telah membenarkan seorang pekerja walaupun ia tidak menganggotai mana-mana kesatuan sekerja membuat representasi kepada Ketua Pengarah Perhubungan Perusahaan jika ia dipecat kerja. Mahkamah Perusahaan mempunyai bidangkuasa untuk membuat keputusan bagi kes pemecatan kerja yang melibatkan seseorang pekerja, sekiranya ia dirujuk oleh Y.B. Menteri Sumber Manusia.

Industrial Relations Act 1967 yang terpakai sekarang telah beberapa kali dipinda iaitu pada tahun 1969, 1971, 1975, 1976, 1977, 1980, 1989, 1990 dan pada 2007.

Mendukung keadilan sosial dan mengekalkan perhubungan perusahaan yang harmoni melalui award Mahkamah dan Perjanjian Kolektif.

Kaunter Pengunjung

Hari Ini 249
Semalam 360
Minggu Ini 249
Bulan Ini 8967
Keseluruhan 791079

Kami mempunyai 52 tetamu dan tiada ahli di atas talian

Multimedia

Kementerian Sumber Manusia JobsMalaysia Multimedia Super Corridor Multimedia Development Corporation Portal Rasmi Kerajaan Malaysia Portal Rasmi HRMIS - Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia Portal Rasmi MAMPU - Unit Permodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Portal Rasmi Mahkamah Persekutuan Malaysia Portal Rasmi Jabatan Peguam Negara