Laman Web Rasmi
Kementerian Sumber Manusia

Undang-undang yang pertama adalah Industrial Courts Enactment 1940 oleh Negeri-negeri Melayu Bersekutu, Industrial Courts Ordinance 1940 untuk Negeri-negeri Selat dan Industrial Courts Enactment 1360 bagi Negeri Kedah. Mahkamah Perusahaan tidak dapat berfungsi akibat penaklukan Jepun ke atas Tanah Melayu.

Apabila Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan pada 1948, Industrial Courts Ordinance 1948 telah digubal dan perundangan sebelumnya telah dimansuhkan. Industrial Courts Ordinance 1948 telah memperuntukan pertikaian perusahaan diselesaikan melalui sebuah Mahkamah Perusahaan yang tetap dan Badan-badan ad hoc bagi tujuan arbitrasi dan siasatan. Ianya merupakan sebuah sistem arbitrasi sukarela yang mendengar pertikaian perusahaan.

Essential (Prohibition of Strikes and Proscribed Industrial Actions) Regulations 1965 dan Essential (Arbitration in the Essential Services) Regulations 1965 telah digubal dengan kuasa yang dikurniakan kepada Yang Di-Pertuan Agong di bawah Section 2, Emergency (Essential Powers) Act 1964. Peraturan-peraturan tersebut telah dimansuhkan oleh Essential (Trade Disputes in the Essential Services) Regulations 1965. Semasa tempoh konfrantasi Indonesia dari tahun 1965 hingga tahun 1967 ditambah pula dengan pemberontakan komunis, terdapat ancaman kepada keselamatan negara. Tindakan perusahaan di dalam perkhidmatan awam adalah diharamkan dan peruntukan digubal bagi menyelesaikan pertikaian perusahaan dalam perkhidmatan perlu (essential services) Arbitrasi pertikaian perusahaan telah diwajibkan oleh Industrial Arbitration Tribunal untuk perkhidmatan perlu. Manakala pertikaian dalam perkhidmatan yang tidak diklasifikasikan sebagai perkhidmatan perlu dikendalikan oleh Mahkamah Perusahaan secara arbitrasi sukarela.

Pada tahun 1967, Industrial Relations Act 1967 telah digubal dimana konsep arbitrasi wajib diperkenalkan untuk pertikaian perusahaan. Sebarang pertikaian perusahaan yang tidak dapat diselesaikan melalui proses runding damai boleh dirujuk ke Mahkamah Perusahaan oleh Y.B. Menteri Sumber Manusia. Perundangan sebelum ini dimansuhkan.

Pada 10 Februari 1989, Industrial Relations Act 1967 telah dipinda yang mana ianya telah membenarkan seorang pekerja walaupun ia tidak menganggotai mana-mana kesatuan sekerja membuat representasi kepada Ketua Pengarah Perhubungan Perusahaan jika ia dipecat kerja. Mahkamah Perusahaan mempunyai bidangkuasa untuk membuat keputusan bagi kes pemecatan kerja yang melibatkan seseorang pekerja, sekiranya ia dirujuk oleh Y.B. Menteri Sumber Manusia.

Industrial Relations Act 1967 yang terpakai sekarang telah beberapa kali dipinda iaitu pada tahun 1969, 1971, 1975, 1976, 1977, 1980, 1989, 1990 dan pada 2007.

Mahkamah Perusahaan Malaysia, Kuala Lumpur.

 

Nama

Jawatan

No. Tel.

Email .Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

ydp

 

Y.A. Tuan Eddie Yeo Soon Chye

 

Yang Dipertua

03-9236 5002

eddie

pendaftar

Encik Roslee Sabaruddin bin Abu

Pendaftar

03-9236 5044

roslee 

timbalan

Cik Rokiah binti Ali Hassan

 

Timbalan Pendaftar

 

03-9236 5045

rokiah

Mahkamah Perusahaan Malaysia, Johor.

  Nama

Jawatan

No. Tel.

Email .Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

sumathi

 

Y.A. Puan Sumathi A/P Murugiah

 

Pengerusi

07-227 2534

 sumathi

halina

 

Puan Nor Halina Binti Haron

 

Penolong Pendaftar 07-227 2534 samb. 105

norhalina

Mahkamah Perusahaan Malaysia, Pulau Pinang.

  Nama

Jawatan

No. Tel.

Email .Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

mariani

 

Y.A. Puan Mariani binti Ghani

 

Pengerusi

04-323 1363

 mariani.ghani

thana

A Thanavalli Arnasalam Penolong Pendaftar

04-323 5232

 thanavalli

Mahkamah Perusahaan Malaysia, Perak.

  Nama

Jawatan

No. Tel.

Email .Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

domnic

 

Y.A. Dato' Domnic Selvam A/L Gnanapragasam

 

Pengerusi

05-243 7592 samb. 577

domnic

 

ghafar

 

Encik Abdul Ghafar bin Abdul Rahman

 

Penolong Pendfaftar 05-243 7592 samb. 593

aghafar

Mahkamah Perusahaan Malaysia, Sabah.

  Nama

Jawatan

No. Tel.

Email .Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. 

Kosong

Pengerusi

088-259 490

 

augustine

Encik Augustine Wong Ming Kong

Penolong Pendaftar

088-259 490

augustine

Mahkamah Perusahaan Malaysia, Sarawak.

  Nama

Jawatan

No. Tel.

Email .Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Y.A. Puan Ani ak Solep @ Julia Anne Marie Solep

Pengerusi

082-240 101 samb. 11

anne 

 

meriana

Sharifah Meriana Wan Mohamed

Penolong Pendaftar

082-240 101

smeriana 

 

Logo eIC

 

PENERANGAN LOGO

Warna biru dan putih
Ia menunjukkan semua kes Mahkamah Perusahaan Malaysia melibatkan pekerja kolar putih dan juga pekerja kolar biru.

Tangan yang memegang tetikus
Membawa maksud orang awam dapat menyemak dan mengetahui kedudukan kes masing-masing secara online melalui internet.

Lima bulatan biru
Memberi gambaran bahawa eMP boleh diakses secara global, dan juga membawa maksud bahawa pelaksanaan eMP ini melibatkan lima cawangan Mahkamah Perusahaan yang lain iaitu Pulau Pinang, Perak, Johor, Sabah, Sarawak dan Terengganu.

Lingkaran yang berwarna coklat kemerahan.
Melambangkan kepantasan dalam mengakses maklumat yang terkandung di dalam eMP.

Kotak empat segi di sekeliling logo
Ia menunjukkan Kedaulatan Undang-undang yang merupakan salah satu prinsip Rukunegara Malaysia.

Mahkamah Perusahaan adalah peringkat akhir dalam sistem arbitrasi untuk menyelesaikan pertikaian Perusahaan antara majikan dan pekerja

Dengan ini kami berjanji akan memberi perkhidmatan yang cekap dan adil bagi kepentingan pelanggan kami seperti berikut :

Membicarakan dan memutuskan setiap kes yang dirujuk dalam tempoh enam belas (16) bulan bagi kes pembuangan kerja dan dua belas (12) bulan bagi lain-lain kes
Pencapaian

Mengeluarkan keputusan (award) dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh hujahan bertulis terakhir difailkan
Pencapaian

Memberi pengiktirafan kepada Perjanjian Kolektif yang diamanahkan dalam tempoh enam (6) minggu
Pencapaian

Kaunter Pengunjung

Hari Ini 461
Semalam 884
Minggu Ini 2320
Bulan Ini 11008
Keseluruhan 976521

Kami mempunyai 51 tetamu dan tiada ahli di atas talian

Multimedia

Kementerian Sumber Manusia JobsMalaysia Multimedia Super Corridor Multimedia Development Corporation Portal Rasmi Kerajaan Malaysia Portal Rasmi HRMIS - Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia Portal Rasmi MAMPU - Unit Permodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Portal Rasmi Mahkamah Persekutuan Malaysia Portal Rasmi Jabatan Peguam Negara