Kekosongan Jawatan Pengerusi Mahkamah Perusahaan Gred Utama C Secara Kontrak.

Borang Permohonan Jawatan Pengerusi Mahkamah Perusahaan Secara Kontrak (Lampiran A)

Syarat-syarat utama seperti di Lampiran B

Bagi yang berminat dan memenuhi syarat sila hantarkan borang permohonan kepada :

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
ARAS 14, WISMA PERKESO,
NO. 155, JALAN TUN RAZAK,
50400 KUALA LUMPUR
(u.p.: Puan Rokiah binti Ali Hassan)

Setiap borang permohonan perlu dihantar pada atau sebelum 15 April 2019.