Y A Tuan Peh Suan Yong akan dilantik sebagai Pengerusi Mahkamah 26 berkuatkuasa 15 Mac 2013.