Pelantikan Y.A. Puan Mariani binti Ghani sebagai Pengerusi Mahkamah 18 berkuatkuasa 1 Februari 2018.