Laman Web Rasmi
Kementerian Sumber Manusia

  • menteri-timbalan-1
  • infomalaysia-ed
  • banner mobile

Untuk menjadi sebuah organisasi yang unggul dalam mewujudkan suasana perhubungan perusahaan yang harmoni.

Mendukung keadilan sosial dan mengekalkan perhubungan perusahaan yang harmoni melalui award Mahkamah dan Perjanjian Kolektif.

Mahkamah Perusahaan Malaysia, Kuala Lumpur.

 

Nama

Jawatan

No. Tel.

Email .Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

ydp

 

Y.A. Tuan Eddie Yeo Soon Chye

 

Yang Dipertua

03-9236 5002

eddie

pendaftar

Encik Roslee Sabaruddin bin Abu

Pendaftar

03-9236 5044

roslee 

ydp

Cik Rokiah binti Ali Hassan

 

Timbalan Pendaftar

 

03-9236 5045

rokiah

Mahkamah Perusahaan Malaysia, Johor.

  Nama

Jawatan

No. Tel.

Email .Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

ydp

 

Y.A. Puan Sumathi A/P Murugiah

 

Pengerusi

07-227 2534

 sumathi

 

Cik Woo Sook Han

 

Penolong Pendaftar 07-227 2534 samb. 105

shwoo

Mahkamah Perusahaan Malaysia, Pulau Pinang.

  Nama

Jawatan

No. Tel.

Email .Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 

 

 

 

Y.A. Puan Mariani binti Ghani

 

Pengerusi

04-323 1363

 mariani.ghani

A Thanavalli Arnasalam Penolong Pendaftar

04-323 5232

 thanavalli

Mahkamah Perusahaan Malaysia, Perak.

  Nama

Jawatan

No. Tel.

Email .Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

rasidah 

 

Y.A. Dato' Rasidah binti Haji Chik

 

Pengerusi

05-243 7592 samb. 577

rasidah

 

 

Encik Abdul Ghafar bin Abdul Rahman

 

Penolong Pendfaftar 05-243 7592 samb. 593

aghafar

Mahkamah Perusahaan Malaysia, Sabah.

  Nama

Jawatan

No. Tel.

Email .Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. 

Kosong

Pengerusi

088-259 490

 

Encik Augustine Wong Ming Kong

Penolong Pendaftar

088-259 490

augustine

Mahkamah Perusahaan Malaysia, Sarawak.

  Nama

Jawatan

No. Tel.

Email .Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Y.A Puan Ani ak Solep @ Julia Anne Marie Solep

Pengerusi

082-240 101 samb. 11

anne 

 

 

Sharifah Meriana Wan Mohamed

 

Penolong Pendaftar

082-240 101

smeriana 

 

Undang-undang yang pertama adalah Industrial Courts Enactment 1940 oleh Negeri-negeri Melayu Bersekutu, Industrial Courts Ordinance 1940 untuk Negeri-negeri Selat dan Industrial Courts Enactment 1360 bagi Negeri Kedah. Mahkamah Perusahaan tidak dapat berfungsi akibat penaklukan Jepun ke atas Tanah Melayu.

Apabila Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan pada 1948, Industrial Courts Ordinance 1948 telah digubal dan perundangan sebelumnya telah dimansuhkan. Industrial Courts Ordinance 1948 telah memperuntukan pertikaian perusahaan diselesaikan melalui sebuah Mahkamah Perusahaan yang tetap dan Badan-badan ad hoc bagi tujuan arbitrasi dan siasatan. Ianya merupakan sebuah sistem arbitrasi sukarela yang mendengar pertikaian perusahaan.

Essential (Prohibition of Strikes and Proscribed Industrial Actions) Regulations 1965 dan Essential (Arbitration in the Essential Services) Regulations 1965 telah digubal dengan kuasa yang dikurniakan kepada Yang Di-Pertuan Agong di bawah Section 2, Emergency (Essential Powers) Act 1964. Peraturan-peraturan tersebut telah dimansuhkan oleh Essential (Trade Disputes in the Essential Services) Regulations 1965. Semasa tempoh konfrantasi Indonesia dari tahun 1965 hingga tahun 1967 ditambah pula dengan pemberontakan komunis, terdapat ancaman kepada keselamatan negara. Tindakan perusahaan di dalam perkhidmatan awam adalah diharamkan dan peruntukan digubal bagi menyelesaikan pertikaian perusahaan dalam perkhidmatan perlu (essential services) Arbitrasi pertikaian perusahaan telah diwajibkan oleh Industrial Arbitration Tribunal untuk perkhidmatan perlu. Manakala pertikaian dalam perkhidmatan yang tidak diklasifikasikan sebagai perkhidmatan perlu dikendalikan oleh Mahkamah Perusahaan secara arbitrasi sukarela.

Pada tahun 1967, Industrial Relations Act 1967 telah digubal dimana konsep arbitrasi wajib diperkenalkan untuk pertikaian perusahaan. Sebarang pertikaian perusahaan yang tidak dapat diselesaikan melalui proses runding damai boleh dirujuk ke Mahkamah Perusahaan oleh Y.B. Menteri Sumber Manusia. Perundangan sebelum ini dimansuhkan.

Pada 10 Februari 1989, Industrial Relations Act 1967 telah dipinda yang mana ianya telah membenarkan seorang pekerja walaupun ia tidak menganggotai mana-mana kesatuan sekerja membuat representasi kepada Ketua Pengarah Perhubungan Perusahaan jika ia dipecat kerja. Mahkamah Perusahaan mempunyai bidangkuasa untuk membuat keputusan bagi kes pemecatan kerja yang melibatkan seseorang pekerja, sekiranya ia dirujuk oleh Y.B. Menteri Sumber Manusia.

Industrial Relations Act 1967 yang terpakai sekarang telah beberapa kali dipinda iaitu pada tahun 1969, 1971, 1975, 1976, 1977, 1980, 1989, 1990 dan pada 2007.

Kaunter Pengunjung

Hari Ini 792
Semalam 299
Minggu Ini 792
Bulan Ini 13378
Keseluruhan 584043

Kami mempunyai 24 tetamu dan tiada ahli di atas talian

Multimedia

 Foto

Laman ini dijana dalam 0.6259 seconds.